ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ไพรัตน์    ศิลป์ภูศักดิ์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านท่าโพธิ์
สังกัด
สพป.สงขลา เขต 3