ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สอาด    ปัจฉิมทึก
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคลองสงค์
สังกัด
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2