ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ณัฐพงค์    แสงอำพร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านท่าใหม่
สังกัด
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2