ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว องค์ชนิตา    สวัสดี
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคลองสงค์
สังกัด
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2