ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อมรา    สมานรักษ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหินกอง
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1