ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ดร. สุทธิพงษ์    ทะกอง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกุดธาตุ
สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต 5