ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วีระศักดิ์    มาตย์นอก
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ปากสวยพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 21(หนองคาย)