ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เลิศณรงค์    นามวงศ์ชัย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาชุมช้าง
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2