ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย มานิตย์    สนิทบรรเลง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านปากสวย
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2