ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จรูญ    เวียงคำ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านชุมช้าง
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2