ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เกรียงศักดิ์    บางเมืองแสน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโปร่งสำราญ
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2