ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธวัช    ถาโท
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแป้น
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2