ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย รังสิต    ทรงเย็น
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เวทีราษฎร์บำรุง
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2