ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วชิราวุธ    บัวแพง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเหล่าต่างคำ
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2