ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศรีไพร    ชานนท์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านทุ่งหลวงนาขาม
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2