ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย กรพล    การินทร์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านท่าหนองพันทา
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2