ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ทองคำ    ปาปะโข
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาฮำ
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2