ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ภาณุพงศ์    ศรีวรกุล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านซ่งเต่า
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1