ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วีระ    พินานิช
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สนธิราษฎร์บำรุง
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2