ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุรศักดิ์    เหล่ามาลา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
รุจีจินตกานนท์
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2