ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อนุสรณ์    วรรณาวงศ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองแก้ว
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2