ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พงษ์พิทยา    มาตรา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกุดแคนโนนมันปลา
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2