ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ณัฏฐศรัณย์    นาคจันทร์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคำปะกั้ง
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2