ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง เกศลักษณ์    อภัยภักดิ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกลุ่มพัฒนา
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2