ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ปรีชา    อาจหาญ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2