ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อดุลเดช    สาริคาน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านพระบาทนาหงส์
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2