ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธวัชชัย    รัตนติสร้อย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสร้างนางขาว
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2