ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธเนตร    มีรัตน์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เซิมพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 21(หนองคาย)