ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชาญวิทย์    โคตะพันธ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านก่องขันธ์
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2