ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สรวิศ    ผาทอง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หมู่บ้านตัวอย่าง
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2