ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พัชราภรณ์    จรุงเกียรติสกล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกุดแข้
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1