ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิระชาติ    ยาทองไชย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ห้วยปลาใยผดุงวิทยา
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1