ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ดำรงศักดิ์    รัตนสร้อย
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแก้ว
สังกัด
สพป.จันทบุรี เขต 1