ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อดุลย์    เอี่ยมแจ้งพันธุ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดินทรายอ่อน
สังกัด
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1