ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ประภาวรรณ    พลตรี
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านพร้าว
สังกัด
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1