ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ศศิธร    ใจกล้า
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านพร้าว
สังกัด
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1