ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ภัทรสุดา    มาทฤทธิ์
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ศรีเมืองวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)