ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
จ.ส.อ. สลิล    ศักดิ์ประเสริฐ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บางปะกอกวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 1(กทม.)