ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธนพัฒน์    อินทุกานตะ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บางปะกอกวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 1(กทม.)