ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พจน    ทาหนองบัว
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
สังกัด
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2