ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ ร.ต. ปริญญา    ชัยสิทธิ์สงวน
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
สังกัด
สพม.เขต 1(กทม.)