ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิเชียร    ชุติมาสกุล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บางปะกอกวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 1(กทม.)