ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ก่อศักดิ์    สอนสอาด
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)
สังกัด
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)