ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เพียรศักดิ์    ศรีละกุล
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)
สังกัด
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)