ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ชนกชนม์    แหยมประสงค์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บางปะกอกวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 1(กทม.)