ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ชุติมา    พันธศรี
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดบางแสม
สังกัด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1