ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง จันทนา    ธรรมสะเร
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดเปี่ยมนิโครธาราม
สังกัด
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)