ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พิชัย    วรพิพัฒน์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดเปี่ยมนิโครธาราม
สังกัด
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)