ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ดร. วันเพ็ญ    บุรีสูงเนิน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี
สังกัด
สพป.ชลบุรี เขต 1