ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง กมลนัทธ์    เสน่หา
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
คลองน้ำใสวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว)